Garantie

Garantie

Zoeken

www.roeibootjes.nl

Terhi Boten

Op de Terhi boten zit een fabrieksgarantie van 4 jaar. Het product is gemaakt van ABS.

Terhi behoort tot de top van de wereld en deze boten zijn onzinkbaar.

Bic Boot:
1. Er geldt2 jaar garantie op fabricage productie fouten. (Polyethyleen)
(Let op bij normaal gebruik).
2. Geen garantie op onderdelen zoals peddel, roeidolhouder, roeidollen ect.
(Zie ook garantie algemeen onder 1.)
3. De Bic Boat 2 meter is niet gemaakt om boven op de rand te gaan zitten. Bij dit oneigenlijk gebruik kan scheurvorming bovenop de randen voorkomen.Let wel dit valt niet onder de garantie!

Walker Bay:
1. Er geldt2 jaar garantie op fabricage productie fouten. (Polyprophyleen)
2. Geen garantie op onderdelen zoals peddel, roeidolhouder, roeidollen ect.
(Zie ook garantie algemeen onder 1.)

Fun Yak:
1.De Fun Yak, Secu en Whaly (polyethyleenboten) genieten3 jaar fabrieksgarantie. Dit heeft betrekking op eventuele fabrikage- en constructiefouten van de huid.
2. Op de accessoires en losse onderdelen van genoemde boten zit geen garantie. (zoals peddels, roeidolhouders, roeidollen ect)
(Zie ook garantie algemeen onder 1.)


Vortex:
Op de Vortex motoren zit 2 jaar garantie.
2. Schade ontstaan door stoten, vallen, aansluiting op een verkeerd voltage of verkeerde polariteit, onoordeelkundig of onheus gebruik vallen nooit onder de garantie.
3. Schade aan schroef en breekpennen vallen niet onder de garantie.

Accu's:

Laat de accu nooit door kinderen aansluitenen tillen/verplaatsen !!!!

Let op!! De natte 75/80 amp accu's dienen op z,n tijd te worden bijgevuld met "Accu water " (gedemineraliseerd water). De accuplaten mogen nooit droog komen te staan. (ongveer 1,5 cm boven de platen gevuld aanhouden)

Garantietermijn VMFaccu:1 maand . Dit omdat al onze accu's voor verzending worden getest en de accu daarna alleen defect kan raken door verkeerd gebruik, het laten vallen etc.

Garantie: alleen wanneer de cel defect is binnen de garantieperiode !

Voor garantie komt men niet in aanmerking indien :

1.De accubak,deksel of polen zijn beschadigd.(lekke bakken zijn 100% uitgesloten daar ale accu's op vacuum zijn getest)

2.Bij ondeskundig gebruik.(kortsluiting)

3.Bij verkeerde montage

Voor een lange levensduurdient de accuminimaal elke 2 weken voldoende geladen te worden met de acculader/druppellader,anders loopt uw vermogen te snel terug,daar waar geen garantie op gegeven wordt. Als u de accu na het seizoen opbergt, zorg dan dat hij geladen is.

Accu laders:

1. Voor de overige electrische apparatuur geldt dat wij 12 maanden garantie geven. Gevolgschade wordt niet vergoed.
2. Indien er reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.
3. Schade en/of defecten veroorzaakt door vallen, stoten of oneigenlijk gebruik vallen buiten de garantie.
4. Wanneer het defect is veroorzaakt door omstandigheden of omgang/gebruik waarvan redelijkerwijs mag worden uitgegaan dat deze een defect zouden kunnen veroorzaken, zal geen garantie worden toegekend.

Algemeen:


1. roeibootjes.nl verstrekt geen leenboot, fluistermotor, buitenboordmotor of andere producten in het geval dat een van de genoemde producten ter beoordeling naar de fabrikant is gestuurd. Ook vertrekt roeibootjes.nl hiervoor geen financiele vergoeding voor het feit dat een van de producten enige tijd hierdoor niet door koper gebruikt kunnenworden.

2. roeibootjes.nl verleent geen herstel werkzaamheden bij schade aan de boot of onderdelen bij bijvoorbeeldaanvaring, diefstal of andere calimiteiten.

3. Indien een klant garantie claimt, en deze blijkt, na onderzoek, niet onder defabrieksgarantie te vallen, zal roeibootjes.nl een bedrag van € 100,-- aan reiskosten, personele inzet en onderzoekskosten in rekening brengen.